Iréne Svenonius måste avgå!

Om det inte var tydligt sedan innan har den rådande pandemin gjort det uppenbart än tidigare att sjukvården i Region Stockholm de senaste åren misskötts till den grad att Stockholm haft Sveriges dyraste, men långt ifrån bästa, sjukvård. Denna misskötsel är ingen slump, och det handlar inte heller om inkompetens, utan är en medveten strategi från en liten mängd korrupta politiker med en tydlig ledare: Iréne Svenonius.

Dela sidan på Facebook eller Twitter.

Vem är Iréne Svenonius?

Iréne Svenonius är moderat politiker och finansregionråd i Region Stockholm. Som finansregionråd har hon övergripande ansvar för regionstyrelsen och dess bolag. Hon har tidigare arbetat som konsult för Aleris, ett av Skandinaviens största privata vårdföretag. Hon är gift med Jan Svenonius, tidigare upphandlingschef på Karolinska sjukhuset.

Vad är NKS, Nya Karolinska Solna?

NKS är ett nybyggt sjukhus i Stockholm, byggt i syfte att ersätta Karolinska universitetssjukhuset. Redan innan det var färdigbyggt hade det gått över budgeten med tio miljarder kronor. En av anledningarna till de höga kostnaderna har varit dyra avtal med konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, där varje konsult har kostat i snitt 700 000 kronor i månaden och där fakturor för 209 miljoner kronor har saknat avtalsenliga underlag. NKS är i dagsläget en av världens dyraste byggnader - dyrare än till exempel Yankee Stadium, Taipei 101 och Burj Khalifa.

Trots den höga kostnaden har situationen för både patienter och anställda i allra högsta grad varit bristfällig. Läkarförbundet har anmält NKS till Arbetsmiljöverket för överhängande arbetsmiljöproblem. En läcka i en avloppsledning i anslutning till steriliseringscentralen ledde till att material till ett värde av 100 000 kronor fick slängas. Samtidigt har personal på barnsjukhuset larmat om att det saknas sådant som sjuka barn behöver vid långa sjukhusvistelser och en 52-årig hjärtpatient avled till följd av ett it-haveri. I november 2019 varslades 600 anställda (250 läkare och 350 undersköterskor) från sjukhuset - trots att anställda redan tidigare varnat om att patientsäkerheten varit hotad på grund av låg bemanning. Varslet minskade senare till att omfatta 266 tjänster.

Iréne Svenonius och jävet

Efter att en internrevision visat på brister i rutinerna vid upphandlingar av tjänster från BCG lades på landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari 2018 ett förslag om att tillsätta en extern granskning av dessa konsultinköp. Trots att det är Iréne Svenonius make Jan som i sin roll som upphandlingschef för NKS godkänt fakturorna från BCG deltog hon i mötet och röstade tillsammans med övriga Alliansledamöter emot förslaget, med följd att det lades ned. När detta avslöjades beslutade landstingsstyrelsen, trots försök från Moderaterna att förhindra det, att tillsätta en utredning för att avgöra ifall jäv förekommit. Utredningen utfördes av Setterwalls advokatbyrå och när den presenterades den 2 mars 2018 slog den fast att Iréne Svenonius varit jävig - något som dock, enligt henne själv, "absolut" inte är något problem för att hon ska sitta kvar på sitt uppdrag, vilket hon också gjort.

Region Stockholm och corona

Misskötseln av sjukvården inom Region Stockholm blev än mer uppenbar i och med coronapandemin. I slutet av mars 2020 beslutade Region Stockholm att trots det stora behovet av vårdplatser sälja Bromma sjukhus till det privata fastighetsbolaget Vectura AB - där Svenonius partikamrat och före detta sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt arbetar. Trots det utökade behovet ligger tidigare varsel kvar och många anställda pressas att arbeta övertid och riskerar att inte få någon semester. Regionens bästa lösning på frågan verkar vara öppnandet av en gåvofond som gör det möjligt för privatpersoner att skänka pengar till sjukvården (en fond som efter två veckor resulterat i 32 460 kronor). På NKS testas personalen för coronavirus, men utan några nya rutiner för de som testar positivt.

Iréne Svenonius måste avgå

Att sjukvården i Sveriges största stad är så dåligt rustad att möta vårdbehovet i vanliga fall, för att inte tala om i krissituationer som den pågående pandemin, är fruktansvärt allvarligt. Däremot är det långt ifrån en slump. De enorma bristerna på NKS och i hela Region Stockholms sjukvård är en direkt följd av korrupta politiker som ser en chans att sko sig själva på bekostnad av vanliga människors säkerhet. Det är nu tydligare än någonsin att så länge dessa politiker, med Iréne Svenonius i spetsen, sitter kvar på makten kommer invånarna i Stockholm att betala priset, med lidande och död som följd. Det är uppenbart: Iréne Svenonius kan inte stanna kvar.

Lika uppenbart är det dock att hon inte på egen hand kommer att fatta ett sådant beslut - hon har redan haft många chanser att göra det. Därför krävs det att alla vi som ser vilken risk Svenonius är går samman och gemensamt kräver hennes avgång. Skriv till henne på Twitter och Facebook, ring till hennes jobb på regionen på 08-737 41 31, skicka brev till hennes jobbadress:

Landstingshuset
Rotel I Box 22550
104 22 Stockholm
 och till hennes företag:
Irene Svenonius AB
Askrikevägen 4
183 51 Täby.
Låt henne förstå att svenska folket ett gemensamt krav: Iréne Svenonius måste avgå!

Dela sidan på Facebook eller Twitter.